Онлайн кредити можна не повертати?

   Останнім часом, почастішали випадки звернення до наших адвокатів (юристів) в Житомирі з проханням допомогти розібратись з онлайн кредитами.

   Більшість громадян, чомусь переконані в тому, що онлайн кредити можна не повертати, тому що жодні договори ними не підписувались. Проте, це не так. З таким твердженням, не погоджуються, як мінімум, суди, котрі задовольняють кредиторам їх вимоги про стягнення боргу. І мотивують суди свої рішення таким чином: відносини, що виникли між кредитором та боржником врегульовано Законом України “Про електронну комерцію”. Даний Закон передбачає, такий різновид договору, як електронний договір. Електронний договір укладається шляхом пропозиції його укласти (оферти) однією стороною та її прийняття (акцепту) другою стороною.

   Сказати про те, що на такому електронному договорі відсутній підпис позичальника, а тому особа його не підписувала – теж не вийде, оскільки Відповідно до Повідомлення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 13 лютого 2019 року належним доказом підтвердження укладення фінансовою установою зі споживачем електронного договору може бути посвідчена керівником фінансової установи роздруківка інформації з електронного файлу, що визначає послідовні дії учасників електронної комерції (фінансової установи та споживача) в ІТС, якою зафіксовано чітку послідовність (хронологію) всіх дій фінансової установи та споживача щодо укладання електронного договору в інформаційно-телекомунікаційній системі, яку фінансова установа використовує для укладення електронних договорів.

   Крім того, мало хто звертає увагу на комбінацію літер та цифр, що розташовуються в нижньому правому кутку договору. Дана комбінація, являє собою електронний підпис. Поняття електронного підпису одноразовим ідентифікатором наведено в тому ж Законі “Про електронну комерцію”. Згідно даного Закону, електронний підпис одноразовим ідентифікатором – це дані в електронній формі у вигляді алфавітно-цифрової послідовності, що додаються до інших електронних даних особою, яка прийняла пропозицію (оферту) укласти електронний договір, та надсилаються іншій стороні цього договору.

   Тобто, говорити про те, що я не укладав жодних договорів і нічого не підписував – не вийде. Проте, це не позбавляє Вас можливості іншим чином захищати свої інтереси.

   У випадку, якщо позичальник взагалі не з’являється в суди, суди повністю задовольняють позовні вимоги кредитора.

   У випадку ж, коли позичальник приймає участь в судових розглядах, суди, в більшості випадків, суми боргу зменшують.

  Що враховують суди при розгляді справ по онлайн кредитам?

 1. Частіше всього, суди беруть до уваги той факт, що розмір отриманих позичальником коштів, набагато менше розміру нарахованих кредитором відсотків та штрафів. Наприклад, сума, яку взяв позичальник складає 2 000 гривень. В свою чергу відсотки та штрафи становлять більше 10 000 гривень. Воно і не дивно! Оскільки в усіх договорах такого роду, розмір відсотків за користування кредитом становить майже 500 відсотків річних! В свою чергу, Закон України “Про захист прав споживачів”, вказує на те, що несправедливими є, зокрема, умови договору про встановлення вимоги щодо сплати споживачем непропорційно великої суми компенсації (понад п`ятдесят відсотків вартості продукції) у разі невиконання ним зобов`язань за договором (ч.3 ст. 18 Закону України «Про захист прав споживачів»).

 2. На практиці виникають випадки, коли особа втратила паспорт. Хтось скористався втраченим документом та оформив на ім’я особи, яка втратила документи такі електронні договори. Суди такі обставини враховують, але лише в тому випадку, якщо особа надасть документи, котрі підтверджують, що вона належним чином повідомила громадськість про втрату паспорта (оголошення в газеті) та правоохоронні органи про втрату документів або про оформлення на власне ім’я електронного кредитного договору сторонніми особами.

 3. Також суд звертає увагу на дотримання порядку укладення електронних договорів. Так, Закон “Про електронні комерцію”, визначає порядок укладення електронного договору про надання позики в ІТС небанківської фінансової установи. Укладення договору відбувається за такими етапами:
      – клієнт (споживач) ідентифікувався в ІТС (ч. 8 ст.11 Закону). При цьому ідентифікація особи за допомогою електронного підпису, визначеного статтею 12цього Закону, має здійснюватися під час кожного входу в ІТС суб`єкта електронної комерції (ч. 4 ст.14 Закону);
      – клієнт (споживач) в ІТС надає всю необхідну інформацію для формування фінансовою установою належної пропозиції клієнту (споживачу), при цьому ІТС має передбачати технічну можливість клієнта (споживача) змінювати зміст наданої інформації до моменту прийняття ним пропозиції (абз. 3 ч. 8 ст. 11 Закону);
      – фінансовою установою направляється (розміщується) клієнту (споживачу) в ІТС індивідуальна оферта (з відповідними активними посиланнями на інші частини оферти, у разі їх наявності), яка має містити істотні умови кредитного договору, визначені ст. 1054 ЦКУ та ст. 6 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»(ч.1 ст.11 Закону), а також статті 12 Закону України «Про споживче кредитування»(за умови поширення);
      – прийняття клієнтом пропозиції, зазначеної в III етапі оферти шляхом надсилання електронного повідомлення або заповненням формуляра заяви (форми), які повинні містити істотні умови кредитного договору, про прийняття такої пропозиції (ч. 6 ст. 11 Закону). При цьому зазначені електронне повідомлення та заява (формуляр) підписуються електронним підписом одноразовим ідентифікатором. Одноразовий ідентифікатор направляється споживачу засобами зв`язку, зазначеними під час реєстрації та може використовуватися тільки один раз;
      – після прийняття клієнтом (споживачем) пропозиції укласти договір, він повинен отримати підтвердження вчинення електронного правочину у формі електронного документа.
    У випадку істотного порушення вищезазначеного порядку укладення електронного договору, суд може відмовити у задоволенні вимог по стягненню боргу.
     Тобто, судова практика по даним видам кредитів різноманітна. Суди далеко не завжди стають на сторону кредиторів. Потрібно захищати свої інтереси. А який саме спосіб захисту обрати – залежить від конкретної справи.

    Наші адвокати (юристи) в Житомирі, завжди готові Вам в цьому допомогти!
    Для запису на первинну консультацію телефонуйте – (063) 942 – 61 – 48.

 

Similar Articles

Повернен... Виконавчі написи нотаріусів не лише скасовуються, а й повертаються кошти, що були стягнені на підставі такого виконавчого напису. Так, при відкритті виконавчого провадження на підставі виконавчого напису
Як здійснюєть...    Досить часто на практиці виникає питання щодо поділу майна подружжя у вигляді об’єктів незавершеного будівництва.    В основному мова йде про будинки, котрі були збудовані під
Чи можливий в...   В липні 2018 року, до Сімейного кодексу України, було внесено зміни, завдяки яким було спрощено процедуру отримання дозволу для виїзду дитини за кордон за відсутності згоди
Визначення мі...   Місце проживання дитини після розлучення батьків в Житомирі – одне з найскладніших питань, що досі залишається дискусійним.   Нажаль, наша судова система пішла таким шляхом, що
Порядок поділ...   Відповідно до ч. 1 ст. 74 Сімейного кодексу України, якщо жінка та чоловік проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою або в будь
Адвокат Антон...   Адвокат Антонович Ольга захистила права клієнта на користування житлом  Ще в 2018 році до ЮК адвоката Грабчука звернулась літня жінка з проханням допомоги – повернути право
Нова позиція ... Нарешті Велика Палата Верховного Суду висловилась з приводу кредитних карток “ПриватБанк”! У своїй новій правовій позиції, Велика Палата Верховного Суду, вказала на наступне: ” У заяві позичальника
Виправлення п...   Як нам всім добре відомо, відповідно до чинного Цивільного законодавства, існує 2 види спадкування: за законом та за заповітом.   І у випадку спадкування за законом
Зняття з реєс...   В сімейних відносинах ситуації бувають дуже різні. Сьогодні хочу розповісти про зняття з реєстрації дітей без згоди іншого з батьків.   Так, наприклад, спільні діти за
Розірвання шл... У справах про розірвання шлюбу, інколи теж виникають цікаві ситуації, які допоможуть вирішити наші адвокати (юристи) в Житомирі. Про одну з таких ситуацій ми вам і розкажемо.