Все про аліменти. Частина 1: Хто має право на аліменти?

  Хто має право на отримання аліментів

  Право на отримання аліментів мають:
  – один із подружжя під час шлюбу;
  – один із подружжя після розірвання шлюбу;
  – дружина під час вагітності та у разі проживання з нею дитини;
  – той з подружжя, з ким проживає дитина – інвалід;
  – жінка/чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою;
  – неповнолітні діти;
  – діти, які продовжують навчання, до досягнення 23 років;
  – батьки. 

  Аліменти на одного з подружжя.
  Право на утримання має той із подружжя, котрий є непрацездатним та потребує такого утримання.   Умовою надання такої допомоги є можливість другого з подружжя її надавати.
  Хто з подружжя вважається непрацездатним? Непрацездатним вважається той із подружжя, хто досяг пенсійного віку, а також той з подружжя, хто є інвалідом І, ІІ, ІІІ групи.
  Хто з подружжя потребує утримання? Один із подружжя вважається таким, що потребує допомоги, у випадку, якщо його пенсія, заробітна плата інші доходи не забезпечують йому прожиткового мінімуму.   
  На сьогоднішній день, прожитковий мінімум для непрацездатних осіб складає 1373 гривні. Тобто, якщо дохід того з подружжя, який є непрацездатним становить менше ніж 1373 гривні, то інший з подружжя має надавати йому матеріальну допомогу. Такої ж позиції дотримується і новий Верховний Суд. У своєму рішенні у справі №296/5385/17 від 26 березня 2018 року, він вказує на те, що особа, немає права на утримання допомоги з іншого з подружжя, оскільки вона отримує пенсію по інвалідності, котра є вищою з прожитковий мінімум. В результаті цього, особа не вважається такою, що перебуває у скрутному матеріальному становищі.
  Тобто, для стягнення аліментів на утримання з одного з подружжя потрібно довести наявність одразу трьох умов:
  1. Один із подружжя є непрацездатним,
  2. Один із подружжя потребує матеріальної допомоги,
  3. Другий з подружжя має можливість надавати допомогу. 

  Аліменти на одного з подружжя після розірвання шлюбу.
  Хто має право?
  – один із подружжя, хто став непрацездатним до розірвання шлюбу або протягом одного року після розірвання шлюбу. Також право на утримання має особа, котра стала непрацездатною після спливу одного року після розірвання шлюбу, але її непрацездатність пов’язана з протиправними діями колишнього чоловіка/дружини щодо неї. Тобто, особа проживала у шлюбі протягом 5 років. За цей час чоловік неодноразово вчиняв фізичне насильство по відношенню до жінки. Через півтора роки після розлучення жінка стала непрацездатною, в результаті погіршення функціонування внутрішніх органів, що пов’язано з непоодинокими випадками побоїв, які вчиняв проти неї чоловік. В такому випадку строк в один рік після розірвання шлюбу – не застосовується.
  – якщо на момент розірвання шлюбу чоловіку/жінці залишилось п’ять років до досягнення пенсійного віку, але за умови, що подружжя перебувало у шлюбі не менше ніж 10 років.
  – якщо один із подружжя виховував дітей, вів домашнє господарство, піклувався про членів сім’ї і в результаті цього не мав змоги отримати освіту, працювати, зайняти відповідну посаду. Тут важливою умовою є те, що допомога може надаватись, незалежно від того чи є дана особа непрацездатною чи ні.  Окрім цього, законодавець зауважує, що в даному випадку допомога буде надаватись лише протягом трьох років з моменту розірвання шлюбу. 

  Дружина під час вагітності та у разі проживання з нею дитини.
  Вагітна дружина, а також дружина, з якою проживає дитина має право на утримання, незалежно від її матеріального становища та незалежно від того чи вона працює. Як правило, аліменти на утримання дружини присуджуються до досягнення дитиною трирічного віку, тобто на строк перебування жінки у відпустці по догляду за дитиною до досягнення не трирічного віку. В тому ж випадку, якщо дитина має проблеми зі здоров’ям, не може відвідувати дитячий садок та потребує постійного стороннього догляду – жінка може вимагати стягнення аліментів на власне утримання до досягнення дитиною шестирічного віку.
  Аліменти на утримання дружини можуть стягуватись незалежно від того чи розірвано шлюб між подружжям чи ні. Якщо аліменти на дружину призначено до розірвання шлюбу, то вона має право на їх стягнення і після його розірвання.
  Право на аліменти має і чоловік, у випадку якщо дитина до досягнення трирічного (або шестирічного) віку проживає разом з ним та знаходиться на його утриманні. 

  Той з подружжя, з ким проживає дитина – інвалід.
  Право на утримання має той з подружжя, з ким проживає дитина – інвалід, котра потребує постійного стороннього догляду. В даному випадку немає значення чи є особа, яка доглядає за дитиною працездатною, чи ні. Але незмінною умовою залишається умова, за якої другий з подружжя може надавати таку допомогу.

  Право на утримання, в даному випадку, триває протягом всього часу проживання та опікування дитиною з інвалідністю і жодним чином не залежить від матеріального становища того з подружжя, хто доглядає дитину. Тобто,навіть у випадку, якщо той з подружжя, хто доглядає дитину з інвалідністю буде отримувати соціальну допомогу або доходи, котрі перевищують прожитковий мінімум – вона все одно матиме право на утримання від того з подружжя, хто проживає окремо.

   Жінка/чоловік, які не перебувають у шлюбі між собою.
  Жінка/чоловік, котрі тривалий час проживали разом однією сім’єю, але не зареєстрували у встановлено порядку між собою шлюб, мають право на утримання у випадку втрати працездатності в період спільного проживання. В даному випадку існують певні особливості. Так, особі, котра бажає стягнути кошти на утримання, повинна довести той факт, що він/вона проживала однією сім’єю протягом тривалого часу. Тобто, особа спочатку вимушена буде звернутись до суду з заявою про встановлення факту проживання однією сім’єю, а потім звертатись до суду з заявою про стягнення коштів на утримання.

  Неповнолітні діти.
  Кожна дитина до досягнення нею 18 років, має право на утримання. Батьки зобов’язані утримувати власних дітей. В даному випадку потрібно звернути увагу на те, що спосіб утримання може бути визначено за домовленістю батьків. В тому випадку, якщо батьки не досягли згоди щодо способу утримання дитини – таке питання вирішується в судовому порядку.
  У випадку досягнення згоди щодо розміру сплачуваних аліментів – краще всього укласти нотаріально завірену угоду. Так, у випадку невиконання домовленості, той з подружжя, на ім’я якого стягуються кошти, матиме право отримати виконавчий напис нотаріуса та звернутись до виконавчої служби для примусового виконання даного договору.
  Аліменти на дитину можуть бути присуджені як в твердій грошовій сумі (наприклад, 1500 гривень), так і в частці від доходу платника (наприклад, 1/4 від доходу). Спосіб стягнення визначається стягувачем (особою, котра звертається з позовом про стягнення аліментів).
  Мінімальний розмір аліментів на дитину не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку.
  Аліменти на утримання дитини повинні сплачувати і ті батьки, котрі позбавлені батьківських прав.
  Окрім цього, батьки повинні приймати участь у додаткових витратах на дитину. Додаткові витрати на дитину – це додаткові кошти, котрі потрібні дитині і викликані особливими обставинами. Такими обставинами може бути: розвиток здібностей дитини, хвороба, каліцтво, інші обставини). Звернутись з позовом про стягнення коштів на додаткові витрати можна, незалежно від того, чи було звернення до суду про стягнення аліментів. Наприклад, дитина проживає з матір’ю.
  Мати вирішила не звертатись з вимогою про стягнення аліментів до батька дитини, оскільки має можливість утримувати дитину самостійно. Проте, дитина захотіла займатись танцями, а також розвивати свої музичні навички. Це потребує щомісячних додаткових витрат. В даному випадку мати звертається з позовом про стягнення додаткових витрат на дитину. Розмір таких витрат визначається судом, з урахуванням особливостей, які мають значення (сума витрат, фінансовий стан платника та стягувача, тощо).

  Діти, які продовжують навчання, до досягнення 23 років.
  Підставами для стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини є:
  – Досягнення дитиною 18 років;
  – Продовження навчання;
  – Потреба дитини в матеріальній допомозі;
  – Можливість батьків надати таку допомогу.
  Звернутись з позовом про стягнення аліментів має право як сама дитина, так і той з батьків, з ким вона проживає.
  При визначенні розміру аліментів на повнолітню дитину, котра продовжує навчання, враховується майновий стан обох батьків. Тобто, при визначенні розміру аліментів на утримання повнолітньої дитини, суд повинен оцінити не лише матеріальне становище того з батьків, хто повинен сплачувати аліменти, а й того з них, з ким проживає дитина. Тобто, якщо матір, з якою проживає дитина просить стягувати з батька 5000 гривень щомісячно, але при цьому сама має депозитні рахунки в банку та отримує заробітну плату та пенсію, то дана сума може бути зменшена, оскільки суд повинен врахувати і майновий стан стягувача і майновий стан платника.
  Якщо дитина закінчила навчання, то виплата аліментів теж припиняється. Проте, на практиці, виникають ситуації, коли державні виконавці відмовляються закривати виконавче провадження. В такому випадку потрібно звертатись до суду з вимогою про припинення стягнення аліментів.

  Батьки.
  Повнолітні діти зобов’язані утримувати непрацездатних батьків, котрі потребують матеріальної допомоги, а також приймати участь у додаткових витратах на утримання батьків, котрі пов’язані з тяжкою хворою, немічністю, тощо.
  Діти можуть бути звільнені від сплати аліментів, якщо доведуть, що батьки ухилялись від виконання своїх батьківських обов’язків.

  В другій частині статті ми поговоримо про те, який розмір аліментів визначено законодавством, які обставини впливають на розмір аліментів, як збільшити розмір аліментів, що робити, якщо боржник не сплачує аіменти, а  також як отримати державну допомогу, якщо батько/мати не сплачують аліменти.

 




Similar Articles

Адвокат (юрис...   Потрібна допомога адвоката (юриста) в Новограді – Волинському? Тоді Вам до нас!   Наші адвокати (юристи) в Новограді – Волинському допоможуть:   – скласти заяву та
Не все майно п... В черговий раз, адвокатом в Житомирі Антонович Ольгою спростовано презумпцію спільності майна подружжя, яку так хочуть застосувати суди першої інстанції. У справі, що розглядалась, судом першої інстанції
Аліменти Жито...   Стаття 180 Сімейного кодексу України вказує на те, що батьки зобов’язані уримувати дитину до досягнення нею повноліття.   Незалежно від того чи розірвано між подружжям шлюб
Все про колек...    Останнім часом, почастішали випадки звернення до наших юристів (адвокатів) в Житомирі з питанням про колекторів та їх методи роботи.     Це і не дивно, адже колектори
Як здійснюєть...    Досить часто на практиці виникає питання щодо поділу майна подружжя у вигляді об’єктів незавершеного будівництва.    В основному мова йде про будинки, котрі були збудовані під
Підстави для ... Останнім часом до адвоката (юриста) в Житомирі Антонович Ольги почастішали звернення щодо позбавлення батьківських прав одного з батьків. Більшість звернень мотивовані тим, що батько/мати не сплачують аліменти
Участь наших ...   Робота юриста потребує постійного навчання та підвищення рівня знань. З цією метою, ми відвідуємо семінари, тренінги, правові школи, тощо.   6 та 7 жовтня, Антонович Ольга
Приватбанку в...   Ситуація, з якою стикнулись наші адвокати (юристи) в Житомирі доволі банальна – Банк звернувся до суду з позовом про стягнення заборгованості.   До позову, Банк, як
Все про аліме...   Хто має право на отримання аліментів   Право на отримання аліментів мають:   – один із подружжя під час шлюбу;   – один із подружжя після
Чи можливо ви...   Підводячи підсумки 2018 року ми вирішили поділитись з Вами найцікавішими рішеннями у справах наших адвокатів (юристів) в Житомирі.   Зокрема, розпочнемо з рішення у справі про